Đề thi học sinh giỏi cấp huyện 2021 lớp 9 môn Sinh - huyện Đăk Mik

Chi tiết đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2020 - 2021 lớp 9 môn Sinh của huyện Đăk Mik có thời gian làm bài 150 phút, các em tham khảo nhé.

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện 2021 lớp 9 môn Sinh - huyện Đăk Mik

Câu 1: (4,0 điểm)

a. Nguyên nhân làm cho bộ NST đặc trưng của loài giữ nguyên qua nguyên phân và giảm đi một nửa qua giảm phân? Bộ NST được giữ nguyên qua nguyên phân và giảm đi một nửa qua giảm phân có ý nghĩa như thế nào?

b. Cá thể của một loài có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu AaBbDdXX.

- Hãy xác định cá thể trên thuộc loại nào và giới tính của nó?

- Viết kí hiệu của bộ nhiễm sắc thể ở kì đầu 1 và kì cuối 2.

De thi hoc sinh gioi cap huyen 2021 lop 9 mon Sinh - huyen Dak Mik

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện 2021 lớp 9 môn Sinh - huyện Đăk Mik

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!