Đề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 Phòng GD Định Quán môn Hóa 2021

Đề chính thức thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 năm học 2020 - 2021 của Phòng GDĐT Định Quán môn Hóa gồm 06 câu hỏi tự luận như sau:

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 Phòng GD Định Quán môn Hóa 2021

Câu 5. (4,0 điểm) Hỗn hợp A gồm Cu và Fe3O4. Dẫn luồng khí Hiđro dư đi qua hỗn hợp A và đun nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn B có khối lượng là 36 gam. Đem 4,94 gam hỗn hợp A cho vào 400ml dung dịch HCl 0,2M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được chất rắn C và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D thì thu được m gam muối khan.

a/ Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp B.

b. Tính khối lượng chất rắn C.

De thi hoc sinh gioi cap huyen lop 9 Phong GD Dinh Quan mon Hoa 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện lớp 9 Phòng GD Định Quán môn Hóa 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!