Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 tỉnh Bến Tre môn Lý năm 2021

Tham khảo dưới đây chi tiết đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 Trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 môn Vật lí của Sở GD Bến Tre

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 tỉnh Bến Tre môn Lý năm 2021

Bài 7. (2,5 điểm ) Xác định suất điện động của một nguồn điện bằng hai vôn kế khác nhau có điện trở trong chưa biết và không lớn lắm.

Dụng cụ : Hai vôn kế, nguồn điện, các dây nối.

Hãy trình bày phương án tiến hành thí nghiệm, vẽ sơ đồ các mạch điện, lập công thức để xác định suất điện động của nguồn điện.

De thi hoc sinh gioi cap tinh lop 12 tinh Ben Tre mon Ly nam 2021De thi hoc sinh gioi cap tinh lop 12 tinh Ben Tre mon Ly nam 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 tỉnh Bến Tre môn Lý năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!