Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 Sở GD Bến Tre 2021 môn Sinh

Đề chính thức thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS của Sở GD&ĐT Bến Tre năm học 2020 - 2021 môn Sinh gồm 02 trang, thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 Sở GD Bến Tre 2021 môn Sinh

Câu 4. (4,0 điểm)

a) Một cơ thể đực có kiểu gen AaBb tiến hành giảm phân tạo giao tử. Biết không xảy ra đột biến. Giả sử có 3 tế bào có kiểu gen trên tiến hành giảm phần tạo giao tử, theo lí thuyết, quá trình giảm phân của 3 tế bào đó đã tạo ra các loại giao tử nào và xác định ti lệ các loại giao tử tạo ra?

b) Xét hai loài sinh vật: loài thứ nhất có kiểu gen BbDd, loài thứ hai có kiểu gen BD/bd. Làm thế nào để nhận biết kiểu gen của mỗi loài?

De thi hoc sinh gioi cap tinh lop 9 So GD Ben Tre 2021 mon Sinh

De thi hoc sinh gioi cap tinh lop 9 So GD Ben Tre 2021 mon Sinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 Sở GD Bến Tre 2021 môn Sinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!