Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 tỉnh Quảng Nam môn Địa năm 2021

Chi tiết đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 của Sở GD Quảng Nam môn Địa lí năm học 2020 - 2021 được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 tỉnh Quảng Nam môn Địa năm 2021

Câu III (5,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí và kiến thức đã học, hãy:

1. Trình bày điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi cho phát triển nông- lâm-ngư của Duyên hải Nam Trung Bộ.

2. Trình bày nguyên nhân và đề xuất giải pháp để hạn chế trượt lở đất ở miền núi tỉnh Quảng Nam.

De thi hoc sinh gioi cap tinh lop 9 tinh Quang Nam mon Dia nam 2021

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 tỉnh Quảng Nam môn Địa năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!