Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin 2024 (Có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023 - 2024 môn Tin tổ chức thi ngày 5/1/2024 có đáp án.

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin 2024

Câu 1. Ba đường truyền điện (7,0 điểm)
• Subtask 1: Có 20% số test ứng với 20% số điểm thỏa mãn: N, M, Q ≤ 40 và T = 1
Duyệt tất cả các trường hợp: 3 đường dọc, 3 đường ngang, 2 dọc 1 ngang và 1 ngang 2 dọc.
Số lượng 3 đường có thể chọn là O(N3), việc tính toán cho mỗi đường là O(N). Với mỗi truy
vấn, cập nhật giá trị điểm và tính lại.

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

Đáp án Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin 2024

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

De thi hoc sinh gioi Quoc gia mon Tin 2024 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin 2024 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247