Đề thi HSG cấp huyện môn Toán 2022 lớp 9 - Huyện Như Xuân

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện năm học 2021 - 2022 môn Toán lớp 9 của phòng giáo dục huyện Như Xuân.

Đề thi HSG cấp huyện môn Toán 2022 lớp 9 - Huyện Như Xuân

b) Cho a, b là các số nguyên, a - b là số nguyên chân và đa 4 saib 116 chia hết cho 5.

Chứng minh rằng: a2 - b2 chia hết cho 20.

Câu 3 (4 điểm)

a) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình (x-3) y= x(y - 3)

b) Tìm số tự nhiên n để: 4 = n2012 - n2002 + 1 là số nguyên tố.

De thi HSG cap huyen mon Toan 2022 lop 9 - Huyen Nhu Xuan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi HSG cấp huyện môn Toán 2022 lớp 9 - Huyện Như Xuân

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!