Đề thi HSG môn Sử lớp 9 năm 2020 TX Kỳ Anh

Chi tiết đề thi học sinh giỏi cấp thị xã môn Lịch Sử lớp 9 năm học 2020-2021 của Phòng GD Thị Xã Kỳ Anh được cập nhật bên dưới, đề gồm 4 câu hỏi tự luận, các em tham khảo

Đề thi HSG môn Sử lớp 9 năm 2020 TX Kỳ Anh 

Câu 1. (7 điểm)

Trình bày những hiểu biết của em về phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ nhất? Sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp trong giai đoạn này đặt ra cho cách mạng Việt Nam những vấn đề gì cần giải quyết?

De thi HSG mon Su lop 9 nam 2020 TX Ky Anh

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi HSG môn Sử lớp 9 năm 2020 TX Kỳ Anh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!