Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Sinh 12 - THPT Thuận Thành số 1

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2021 - 2022 môn Sinh khối 12 trường THPT Thuận Thành số 1, Bắc Ninh mã đề 132.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Sinh 12 - THPT Thuận Thành số 1

Câu 7: Khi nói về hoạt động của operon Lac, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Số lần phiên mã của gen điều hòa phụ thuộc vào hàm lượng glucozo trong tế bào

B. Khi môi trường có lactozo, gen điều hòa không thực hiện phiên mã

C. Nếu gen 2 phiên mã 20 lần thì gen A cũng phiên mã 20 lần

D. khi môi trường có lactozo, protein ức chế bám lên vùng vận hành để ức chế phiên mã

De thi khao sat chat luong dau nam 2021 mon Sinh 12 - THPT Thuan Thanh so 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2021 môn Sinh 12 - THPT Thuận Thành số 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247