Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2021 Toán 9 - THCS&THPT M.V.Lômônôxốp

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2021 - 20221 (khảo sát chất lượng học sinh tháng 9) môn Toán khối lớp 9 của trường THCS&THPT M.V.Lômônôxốp (Nam Từ Liêm).

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2021 Toán 9 - THCS&THPT M.V.Lômônôxốp

1) (1 điểm) Cho AB = 6; BC = 10. Tính BH và sin ACB;

2) (1 điểm) Gọi D là điểm đối xứng của 4 qua M. Chứng minh rằng: CD^2 = BH.BC;

3) (0,5 điểm) Đưởng thẳng AH cắt hai đường thẳng BD và CD lần lượt tại T và Q. Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng CT và BQ. Chứng minh rằng: T là trực tâm của tam giác BC và BAP = AQB.

De thi khao sat chat luong dau nam 2021 Toan 9 - THCS&THPT M.V.Lomonoxop

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2021 Toán 9 - THCS&THPT M.V.Lômônôxốp

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!