Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Anh 2021

Tham khảo đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 dưới đây. Theo đó, học sinh phải hoàn thành đề thi trong 50 phút.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Anh 2021

1. How many days a week does the North London Arts?

2. What is the title of the film next week?

3. How long does the film last?

4. What do studenst have to do if the cheaper ticket?

De thi khao sat chat luong dau nam lop 10 mon Anh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Anh 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247