Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 - môn Anh 2021 (Có đáp án)

Đề thi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 (Có đáp án) được Tuyensinh247 đăng tải bên dưới, các em cùng luyện tập nhé.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 - môn Anh 2021 (Có đáp án)

V/ Choose the correct answers to complete the passage.

in Quang Ninh Province in Vietnam. The name of the bay is roughly translated to descending dragon in Vietnamese. The bay is a UNESCO World Heritage (2) and is lined by over a 1600 limestone islands and islets. Legend has it that, when the Vietnamese were protecting their territory (3) invaders, they offered prayers to their gods who then sent dragons as the protectors of the place.

De thi khao sat chat luong dau nam lop 7 - mon Anh 2021 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 - môn Anh 2021 (Có đáp án)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!