Đề thi khảo sát đầu năm môn toán lớp 8 Trường Lương Thế Vinh 2018

Mời các em tham khảo đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 8 trường Lương Thế Vinh Hà Nội năm 2018.

Đề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 8 Trường Lương Thế Vinh năm 2018

Bài 4: Hinh học:

Cho tam giác nhọn ABC có AM là đường trung tuyến. Trên cạnh AC lấy hai điểm D và E sao cho AD = DE = EC, AM cắt BD TẠI I.

a. Chứng minh: tứ giác BDEM là hình thang

b. Chứng minh: I là trung điểm của AM

c. Chứng minh: BI = 3DI

d. Trên tia đối của tia CB lấy hai điểm P và Q sao cho CP = PQ = CM. Chứng minh: ME, AP, DQ đồng quy tại một điểm.

De thi khao sat dau nam mon toan lop 8 Truong Luong The Vinh 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát đầu năm môn toán lớp 8 Trường Lương Thế Vinh 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!