Đề thi khảo sát đầu năm 2021 môn Anh lớp 6 - THCS Phạm Công Bình

Đề chính thức thi khảo sát chất lượng đầu năm học 2021 - 2022 môn Tiếng Anh lớp 6 -của trường THCS Phạm Công Bình (Yên Lạc).

Đề thi khảo sát đầu năm 2021 môn Anh lớp 6 - THCS Phạm Công Bình

VI. Answer the questions about you. (Trả lời các câu hỏi về bản thân em)

1. What time do you go to school?

2. Do you usually go to school by bike?

3. How far is it from your house to school?

4. What do you usually do in the summer?

De thi khao sat dau nam 2021 mon Anh lop 6 - THCS Pham Cong Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát đầu năm 2021 môn Anh lớp 6 - THCS Phạm Công Bình

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!