Đề thi khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán - THPT Ngô Gia Tự 2019

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên năm học 2019 - 2020 có đáp án trắc nghiệm.

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán - THPT Ngô Gia Tự 2019

Câu 16: Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh 2a và chiều cao bằng 3a. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng.

Câu 28: Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ sau. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f (x + 1) trên đoạn [0;1]Giá trị M + m bằng

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

Đáp án đề thi khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán - THPT Ngô Gia Tự 2019

De thi khao sat dau nam lop 12 mon Toan - THPT Ngo Gia Tu 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát đầu năm lớp 12 môn Toán - THPT Ngô Gia Tự 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!