Đề thi khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018

Dưới đây là đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 11 Trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017-2018

Đề thi khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018
Câu 12:Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo.B. Dung dịch HF hòa tan được SiO2.C. Muối AgI không tan trong nước, muối AgF tan trong nước.D. Trong các hợp chất, ngoài số oxi hoá -1, flo và clo còn có các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.
De thi khao sat dau nam mon Hoa lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018De thi khao sat dau nam mon Hoa lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018De thi khao sat dau nam mon Hoa lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018
 Theo TTHN
 

Viết bình luận: Đề thi khảo sát đầu năm môn Hóa lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247