Đề thi khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh 10 trường THPT Quảng Xương 1 năm 2019

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm có kèm đáp án môn Tiếng Anh 10 trường THPT Quảng Xương 1 năm 2018-2019

Đề thi khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh 10 trường THPT Quảng Xương 1 năm 2019

A. Viết lại các câu sau bằng từ gợi ý sao cho nghĩa của câu không thay đổi:

1. They have finished the house since last week.

The house _____________________________

2. Let’s go camping next week.

He suggested ___________________________

3. He must prepare his lessons before going to school.

His lessons ____________________________

4. I can't send her a postcard because I don’t know her address.

 If I ____________________________________

5. Lien asked Hoa “Do you have a computer?”

Lien asked Hoa ____________________________

De thi khao sat dau nam mon Tieng Anh 10 truong THPT Quang Xuong 1 nam 2019

De thi khao sat dau nam mon Tieng Anh 10 truong THPT Quang Xuong 1 nam 2019De thi khao sat dau nam mon Tieng Anh 10 truong THPT Quang Xuong 1 nam 2019Đáp án đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 Trường THPT Quảng Xương 1

De thi khao sat dau nam mon Tieng Anh 10 truong THPT Quang Xuong 1 nam 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát đầu năm môn Tiếng Anh 10 trường THPT Quảng Xương 1 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!