Đề thi khảo sát lớp 10 môn Sử - THPT Liễn Sơn 2019

Trường THPT Liễn Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi khảo sát kiến thức cho năm học 2019 - 2020 lớp 10 môn Sử có đáp án cụ thể.

Đề thi khảo sát lớp 10 môn Sử - THPT Liễn Sơn 2019

Câu 6: Trong những năm 1919-1925, hoạt động của Nguyễn Ái Quốc có ý nghĩa như thế nào với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

A. Tìm ra con đường giải phóng dân tộc đúng đắn.

B. Chuẩn bị về mặt tư tưởng-chính trị cho sự ra đời của Đảng.

C. Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

D. Tạo ra bước ngoặt cho sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 7: Mối quan hệ của cách mạng 2 miền Nam Bắc là

A. hợp tác với nhau.      B. hợp tác, giúp đỡ nhau. 

C. hỗ trợ lẫn nhau.         D. gắn bó mật thiết, tác động qua lại. 

De thi khao sat lop 10 mon Su - THPT Lien Son 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát lớp 10 môn Sử - THPT Liễn Sơn 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!