Đề thi khảo sát lớp 11 môn Lý - THPT Liễn Sơn 2019

Đề thi khảo sát kiến thức năm học mới 2019 - 2020 môn Lý lớp 11 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết.

Đề thi khảo sát lớp 11 môn Lý - THPT Liễn Sơn 2019

Câu 18. Một vật được ném theo phương nằm ngang với ban đầu v0 = 10m/s ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Hãy xác định:

a) Thời gian vật bay trong không khí

b) Tầm bay xa của vật

De thi khao sat lop 11 mon Ly - THPT Lien Son 2019

De thi khao sat lop 11 mon Ly - THPT Lien Son 2019

Đáp án đề thi khảo sát lớp 11 môn Lý - THPT Liễn Sơn 2019

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỂ KSKT VẬT LÝ KHỐI 11

made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan
135 1 A 213 1 A 358 1 A
135 2 D 213 2 C 358 2 C
135 3 D 213 3 B 358 3 B
135 4 B 213 4 A 358 4 D
135 5 A 213 5 D 358 5 A
135 6 C 213 6 A 358 6 C
135 7 C 213 7 C 358 7 C
135 8 A 213 8 B 358 8 D
135 9 D 213 9 D 358 9 D
135 10 B 213 10 D 358 10 D
135 11 A 213 11 D 358 11 B
135 12 B 213 12 B 358 12 A
135 13 B 213 13 C 358 13 B
135 14 D 213 14 C 358 14 B
135 15 C 213 15 A 358 15 A
135 16 C 213 16 B 358 16 C
made cauhoi dapan made cauhoi dapan made cauhoi dapan
486 1 A 567 1 D 640 1 D
486 2 D 567 2 A 640 2 D
486 3 B 567 3 D 640 3 A
486 4 B 567 4 C 640 4 A
486 5 C 567 5 C 640 5 C
486 6 C 567 6 A 640 6 C
486 7 D 567 7 A 640 7 A
486 8 D 567 8 B 640 8 A
486 9 A 567 9 C 640 9 D
486 10 C 567 10 D 640 10 B
486 11 D 567 11 B 640 11 B
486 12 B 567 12 B 640 12 C
486 13 A 567 13 A 640 13 C
486 14 A 567 14 C 640 14 B
486 15 C 567 15 D 640 15 D
486 16 B 567 16 B 640 16 B

Câu 17: 1 điểm

Câu 18: Mỗi ý 0,5 điểm

Câu 19: Mỗi ý 1 điểm

a) Tính được cơ năng tại A cho 0,5 điểm

b) Tính Câu 20:

được tốc độ của vật khi chạm mặt đất cho 01 điểm

c) Tính được quãng đường BC cho 01 điểm

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát lớp 11 môn Lý - THPT Liễn Sơn 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247