Đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý 2019 - THPT Liễn Sơn

Đề thi khảo sát chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020 lớp 12 môn vật lý có đáp án gồm 40 câu cụ thể như sau:

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý 2019 - THPT Liễn Sơn 

Câu 36: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức  trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 1 J.                              B. 1 mJ.                           C. 1000 J.                        D. 1 μJ.

Câu 37: Một người mắt tốt quan sát trong trạng thái không điều tiết qua kính lúp thì có độ bội giác bằng 4. Độ tụ của kính này là

A. 16 dp.                         B. 6,25 dp.                       C. 25 dp.                         D. 8 dp.

Câu 38: Hiện tượng nào sau đây không phải hiện tượng phóng điện trong chất khí?

A. đánh lửa ở buzi.                                                  B. hồ quang điện.

C. dòng điện chạy qua thủy ngân.                           D. sét.

De thi khao sat lop 12 mon Ly 2019 - THPT Lien Son

Đáp án đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý 2019 - THPT Liễn Sơn 

CÂU

132

209

357

485

570

628

1

C

B

A

D

C

B

2

D

A

D

C

C

D

3

B

B

B

D

B

A

4

D

D

C

D

D

B

5

D

D

D

D

A

D

6

C

A

A

A

D

C

7

A

D

C

D

C

B

8

D

A

D

B

A

A

9

A

B

A

A

A

A

10

C

A

D

A

B

A

11

B

A

B

A

B

D

12

A

A

A

C

C

B

13

A

D

B

C

C

A

14

D

C

D

D

A

A

15

C

A

D

A

D

C

16

B

C

D

B

B

D

17

D

A

B

D

A

C

18

B

C

C

B

B

A

19

C

C

C

B

D

C

20

B

C

B

C

A

B

21

A

C

D

A

B

D

22

A

D

B

A

D

A

23

A

B

D

D

B

C

24

C

C

A

C

A

D

25

D

C

A

B

B

B

26

C

B

C

B

B

B

27

C

C

C

C

C

D

28

A

C

C

B

C

B

29

C

D

B

C

D

D

30

A

B

A

B

D

D

31

B

A

A

C

D

C

32

A

B

C

A

C

C

33

B

B

B

B

B

B

34

D

D

B

D

D

B

35

B

B

A

C

C

C

36

B

B

C

C

A

A

37

B

A

D

A

A

C

38

C

D

B

A

A

C

39

D

D

A

B

C

D

40

D

D

C

D

D

A

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý 2019 - THPT Liễn Sơn

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!