Đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý - THPT Đoàn Thượng 2019 Có đáp án

Đáp án và đề thi khảo sát lớp 12 môn vật lý năm học 2019 - 2020 trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý - THPT Đoàn Thượng 2019

Câu 18. Cho vật dao động điều hòa. Gia tốc đạt giá trị cực tiểu khi vật qua vị trí

A. biên âm              B. cân bằng          C. biên dương       D. biên

Câu 19. Trong một mạch kín dòng điện cảm ứng xuất hiện khi

A. Trong mạch có một nguồn điện               B. mạch điện được đặt trong một từ trường đều

C. mạch điện được đặt trong một từ trường không đều         

D. từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian.

De thi khao sat lop 12 mon Ly - THPT Doan Thuong 2019 Co dap an

De thi khao sat lop 12 mon Ly - THPT Doan Thuong 2019 Co dap an

De thi khao sat lop 12 mon Ly - THPT Doan Thuong 2019 Co dap an

De thi khao sat lop 12 mon Ly - THPT Doan Thuong 2019 Co dap an

Đáp án đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý - THPT Đoàn Thượng 2019

De thi khao sat lop 12 mon Ly - THPT Doan Thuong 2019 Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát lớp 12 môn Lý - THPT Đoàn Thượng 2019 Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!