Đề thi khảo sát lớp 12 môn Sử - THPT Liễn Sơn 2019

Tham khảo đề thi khảo sát kiến thức chuẩn bị cho năm học mới 2019 - 2020 môn lịch sử lớp 12 có đáp án chi tiết trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc.

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Sử - THPT Liễn Sơn 2019 

De thi khao sat lop 12 mon Su - THPT Lien Son 2019

Đáp án đề thi khảo sát lớp 12 môn Sử - THPT Liễn Sơn 2019 

CÂU HỎI ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ
132 209 357 485 570 628
1 C C A A A C
2 D C C A A C
3 C A C C A C
4 A A D A B C
5 D C C B D A
6 D B D D B B
7 B C B A B A
8 A B A D C A
9 D A D D A A
10 B D C C A D
11 A C D A D B
12 A C A D C B
13 C A D C A D
14 A D D D B C
15 D A B B C D
16 C B B A D B
17 D D A B C C
18 C B B C C C
19 B D D D B A
20 C A D B B A
21 D D C C D C
22 C C C A C D
23 B D A C B D
24 A C D B C D
25 B A C D A A
26 A D A A B B
27 A A A A A B
28 D A B D D A
29 A A B B D B
30 C B D D B A
31 B D C B C D
32 B B A B A D
33 B B A A D D
34 B C B B C B
35 A B B C D D
36 B C C C A C
37 C B C A D B
38 A C C B D A
39 D B B C B B
40 D D A C A D

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát lớp 12 môn Sử - THPT Liễn Sơn 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!