Đề thi khảo sát môn Lý lớp 11 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

Đề thi sát hạch lần 1 môn Lý lớp 11 năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương gồm 16 câu cụ thể như sau:

Đề thi khảo sát môn Lý lớp 11 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

Câu 13 (1 điểm):

Hai quả cầu kim loại  nhỏ giống nhau có cùng khối lượng m=10g được treo trong không khí vào cùng một điểm bằng hai sợi chỉ mảnh, nhẹ, cách điện, không giãn có cùng chiều dài l=30 cm tại nơi có g = 10 m/s2. Người ta truyền cho mỗi quả cầu một điện tích q thì thấy hai quả cầu đẩy nhau và khi chúng nằm cân bằng thì hai dây treo vuông góc với nhau. Bỏ qua lực đẩy Ac-si-met của không khí.

a. Biểu diễn các lực tác dụng lên mỗi quả cầu khi chúng nằm yên tại vị trí cân bằng?

b. Tính điện tích q đã truyền cho mỗi quả cầu?


De thi khao sat mon Ly lop 11 nam 2019 - THPT Doan Thuong

Đáp án đề thi khảo sát môn Lý lớp 11 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

De thi khao sat mon Ly lop 11 nam 2019 - THPT Doan Thuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát môn Lý lớp 11 năm 2019 - THPT Đoàn Thượng

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247