Đề thi khảo sát môn Toán lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018-2019

Dưới đây là đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm học 2018-2019 bao gồm 50 câu trắc nghiệm có kèm đáp án

Đề thi khảo sát môn Toán lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018-2019

Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(3;4), B(4;2). Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A, B

A. 2x - y - 10=0

B. 2x + y + 10=0

C. x - 2y - 10=0

D. 2x + y - 10=0De thi khao sat mon Toan lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De thi khao sat mon Toan lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De thi khao sat mon Toan lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De thi khao sat mon Toan lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De thi khao sat mon Toan lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De thi khao sat mon Toan lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De thi khao sat mon Toan lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019De thi khao sat mon Toan lop 11 Truong THPT Thuan Thanh 1 nam 2018-2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát môn Toán lớp 11 Trường THPT Thuận Thành 1 năm 2018-2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247