Đề thi khảo sát xếp lớp môn Toán lớp 11 - THPT Nguyễn Viết Xuân 2019

Đề thi khảo sát xếp lớp môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết.

Đề thi khảo sát xếp lớp môn Toán lớp 11 - THPT Nguyễn Viết Xuân 2019

Câu 13: Để đồ thị hàm số y = mx2 – 2mx – m2 – 1 (m ≠ 0) có đỉnh nằm trên đường thẳng y = x – 2 thì m nhận giá trị nằm trong khoảng nào dưới đây

A. (-2; 2)          B. (-∞; -2)          C. (2; 6)           D. (0; 2)

Câu 14: Cho 3 đường thẳng (d1): 3x – 2y + 5 = 0; (d2): 2x + 4y – 7 = 0 ; (d3): 3x + 4y – 1 = 0. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua giao điểm của (d1) & (d2) và song song (d3)


De thi khao sat xep lop mon Toan lop 11 - THPT Nguyen Viet Xuan 2019

De thi khao sat xep lop mon Toan lop 11 - THPT Nguyen Viet Xuan 2019

De thi khao sat xep lop mon Toan lop 11 - THPT Nguyen Viet Xuan 2019

De thi khao sat xep lop mon Toan lop 11 - THPT Nguyen Viet Xuan 2019

De thi khao sat xep lop mon Toan lop 11 - THPT Nguyen Viet Xuan 2019

Đáp án đề thi khảo sát xếp lớp môn Toán lớp 11 - THPT Nguyễn Viết Xuân 2019

De thi khao sat xep lop mon Toan lop 11 - THPT Nguyen Viet Xuan 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi khảo sát xếp lớp môn Toán lớp 11 - THPT Nguyễn Viết Xuân 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247