Đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán 2019 - 2020 Số 1 Hoài Thanh

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2019 - 2020 lớp 1 môn Toán của trường tiểu học số 1 Hoài Thanh, Hoài Nhơn.

Đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán 2019 - 2020 Số 1 Hoài Thanh

Câu 2 (0,5đ): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

9 bé hơn số nào sau đây?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 8: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Các số:   5 ,   8 ,   6 ,  10 , 3  được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

De thi ki 1 lop 1 mon Toan 2019 - 2020 So 1 Hoai Thanh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán 2019 - 2020 Số 1 Hoài Thanh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!