Đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán TH Trần Hưng Đạo 2017 - 2018

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Trần Hưng Đạo có đáp án năm học 2017 - 2018.

Đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán TH Trần Hưng Đạo 2017 - 2018

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Kết quả của phép tính 10 - 3 là:

A. 10             B. 7                  C. 6

Câu 2: Số 9 bé hơn số nào dưới đây?

A. 8             B. 9                C. 10

Câu 3:  Trong phép tính 6 + .... = 10, số điền vào chỗ dấu chấm là:

A. 2           B. 4                 C. 3

Câu 4: Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3            B. 1                 C. 2

De thi ki 1 lop 1 mon Toan TH Tran Hung Dao 2017 - 2018

Đáp án đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán TH Trần Hưng Đạo 2017 - 2018

De thi ki 1 lop 1 mon Toan TH Tran Hung Dao 2017 - 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 1 môn Toán TH Trần Hưng Đạo 2017 - 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!