Đề thi kì 1 lớp 11 môn Anh 2018 - THPT Đồng Đậu

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2018 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc có đáp án.

Đề thi kì 1 lớp 11 môn Anh 2018 - THPT Đồng Đậu

Câu 10: If I were you, I ________ and apologize to her.

A. would be calling       B. will call                      C. would call                 D. call

Câu 11: The train _______ half an hour ago.

A. has left                      B. left                             C. had left                      D. has been leaving

Câu 12: Donald Trump has a good chance of ________. I know I'm going to vote for him.

A. electing                     B. being elected             C. to elect                      D. to be elected

Câu 13: The volunteers help disadvantaged children to_______   their difficulties .

A. forget                        B. fight                          C. overcome                   D. struggle


De thi ki 1 lop 11 mon Anh 2018 - THPT Dong Dau

Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Anh 2018 - THPT Đồng Đậu

Mã đề 105:

Mã đề Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
105 1 D 11 B 21 A 31 D
105 2 C 12 B 22 A 32 A
105 3 A 13 C 23 A 33 B
105 4 A 14 B 24 A 34 D
105 5 C 15 A 25 B 35 D
105 6 C 16 C 26 D 36 B
105 7 D 17 C 27 D 37 B
105 8 D 18 C 28 C 38 D
105 9 C 19 A 29 D 39 A
105 10 C 20 B 30 D 40 B

=>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 11 môn Anh 2018 - THPT Đồng Đậu

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247