Đề thi kì 1 lớp 11 môn Anh năm 2017 - 2018 Chuyên Lương Thế Vinh

Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2017 - 2018 có đáp án.

Đề thi kì 1 lớp 11 môn Anh năm 2017 - 2018 Chuyên Lương Thế Vinh

LISTENING: Listen  to Dawn  talking about her  trip  to California and choose  the correct answer

(A, B, or C) for each question. You will hear the conversation twice.

Câu 1:  Dawn went to California ______.

A. last month  B. last week  C. last year

Câu 2:  Dawn’s ______ wasn’t working.

A. computer  B. mobile phone  C. car

Câu 3:  Dawn booked the concert ticket ______.

A. by post  B. over the phone  C. on the internet

Câu 4:  Dawn’s plane ticket cost ______.

A. £300  B. £230  C. £350

Câu 5:  Flights booked on the Internet cost ______.

A. £300  B. £230  C. £350

Câu 6:  Dawn stayed in ______.

A. a family friend’s home  B. a student hotel  C. a campsite 

De thi ki 1 lop 11 mon Anh nam 2017 - 2018 Chuyen Luong The Vinh

Đáp án đề thi kì 1 lớp 11 môn Anh năm 2017 - 2018 Chuyên Lương Thế Vinh

De thi ki 1 lop 11 mon Anh nam 2017 - 2018 Chuyen Luong The Vinh

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 11 môn Anh năm 2017 - 2018 Chuyên Lương Thế Vinh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247