Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh năm 2017 - 2018 Sở GD An Giang

Đề thi cuối học kì 1 môn tiếng Anh lớp 12 năm học 2017 - 2018 của sở giáo dục An Giang tổ chức thi ngày 27/12/2017.

Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh năm 2017 - 2018 Sở GD An Giang

Question 4: …., she received a big applause

A. Finished her lecture

B. Speaking has finished

C. After the speaker finishes speaking

D. When the speaker finished

Question 5: …. Number of boys were swimming in the lake, but I didn’t know … exaxt number of them

A. A/the     B. A/an         C. The/the          D. The/an

Question 6: Everybody in the house woke up when the burglar alarm …

A. went out         B. went off          C. came about            D. rang off

De thi ki 1 lop 12 mon Anh nam 2017 - 2018 So GD An Giang

De thi ki 1 lop 12 mon Anh nam 2017 - 2018 So GD An Giang

De thi ki 1 lop 12 mon Anh nam 2017 - 2018 So GD An Giang

De thi ki 1 lop 12 mon Anh nam 2017 - 2018 So GD An Giang

De thi ki 1 lop 12 mon Anh nam 2017 - 2018 So GD An Giang

Theo TTHN

>> Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 12 môn Anh năm 2017 - 2018 Sở GD An Giang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!