Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh 2019 - Sở GD Quảng Nam

Dưới đây là đề thi học kì 1 môn Sinh lớp 12 của Sở giáo dục Quảng Nam có đáp án năm học 2018 - 2019.

Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh 2019 - Sở GD Quảng Nam

 Câu 5.  Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mức phản ứng?

       A. Mức phản ứng không di truyền được.           

       B. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.

       C. Mức phản ứng di truyền được.                       

       D. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.

 Câu 6. Biện pháp nào sau đây có thể bảo vệ vốn gen của loài người?

       A. Sử dụng các biện pháp tránh thai.

       B. Tư vấn di truyền và sàng lọc trước khi sinh.

De thi ki 1 lop 12 mon Sinh 2019 - So GD Quang Nam

Đáp án đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh 2019 - Sở GD Quảng Nam

Đáp án mã đề: 401

       01. C; 02. C; 03. B; 04. D; 05. A; 06. B; 07. C; 08. D; 09. A; 10. B; 11. B; 12. B; 13. D; 14. B; 15. D; 16. B; 17. D; 18. A; 19. C; 20. B; 21. B; 22. C; 23. B; 24. D; 25. D; 26. C; 27. B; 28. B; 29. B; 30. B;

Theo TTHN


>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 12 môn Sinh 2019 - Sở GD Quảng Nam

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!