Đề thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Kiên Đài

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2019 - 2020 trường tiểu học Kiên Đài có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Kiên Đài

Câu 1.(0,5 điểm): Mới sáng tinh mơ, Chi đã vào vườn hoa để làm gì?

A. Để ngắm những bông hoa Niềm Vui.
B. Để chăm sóc vườn hoa.
C. Để hái bông hoa Niềm Vui đem đến bệnh viện tặng bố để bố dịu cơn đau.

Câu 2 .(0,5 điểm):Bông hoa niềm Vui có màu gì ?

A. Màu xanh.                                                                                          
B. Màu vàng.
C. Màu trắng.

De thi ki 1 lop 2 mon Tieng Viet 2019 - 2020 TH Kien Dai

Đáp án đề thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Kiên Đài

De thi ki 1 lop 2 mon Tieng Viet 2019 - 2020 TH Kien Dai

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt 2019 - 2020 TH Kiên Đài

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!