Đề thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2019 - 2020 có đáp án chi tiết, các em cùng tham khảo.

Đề thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng ở các câu 1,2,3,4,5,6 dưới đây.

Câu 1: (0,5 điểm) Bài văn trên nói về:

A. Chia lúa      B. Tình anh em         C. Mùa gặt

Câu 2: (0,5 điểm) Việc gì xảy ra khi hai anh em cùng ra đồng vào sáng hôm sau ?

A. Hai đống lúa không còn nữa.

B. Một đống lúa to, một đống lúa bé.     C. Hai đống lúa vẫn bằng nhau.

De thi ki 1 lop 2 mon Tieng Viet nam 2019 - 2020

De thi ki 1 lop 2 mon Tieng Viet nam 2019 - 2020

Đáp án đề thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

De thi ki 1 lop 2 mon Tieng Viet nam 2019 - 2020

De thi ki 1 lop 2 mon Tieng Viet nam 2019 - 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 - 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!