Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán 2018 - TH Kim Đồng

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Kim Đồng có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán 2018 - TH Kim Đồng

Câu 4: 1 ngày có ... giờ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

          a. 12                       b.  23                     c.  24                       d. 60

Câu 5: Cho phép tính  48 + 15 = ...  Kết quả đúng của phép tính là:

          a. 53                        b. 33                     c. 63                        d. 64

Câu 6:  Kết qủa tính của 56 + 8 – 10 = …. là: 

          a.  54                         b. 64                    c.  74                      d. 63     

De thi ki 1 lop 2 mon Toan 2018 - TH Kim Dong

Đáp án đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán 2018 - TH Kim Đồng

Phần 1: Trắc nghiệm: 6,5 điểm 

Câu số

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

đáp án

 C

A

B

C

C

A

A

B

B

C

B

điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

 Phần 2: Tự luận: 3,5 điểm.

Câu 12:    1,5 điểm

                 a, 65                    b, 49                    c, 39                     d, 55

Câu 13: 1,5 điểm                             Bài giải

                         Bao thứ hai có số ki - lô- gam gạo là:( 0,5 điểm)

                                  75 – 19 = 56 ( kg)    (0,5 điểm)

                                               Đáp số: 56 kg gạo.    0,5 điểm.

Câu 14: 0,5 điểm:

                  

                                              x + 25 = 83 - 38  

                                              x + 25 = 45

                                                      x = 45 – 22

                                                     x = 23

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán 2018 - TH Kim Đồng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!