Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 Có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 2 có đáp án chi tiết được cập nhật dưới đây.

Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

Câu 3: ( 1,0 điểm) Một phép cộng có tổng là 30, số hạng thứ nhất là 10, số hạng thứ hai là:

A. 10            B. 20                 C. 30

Câu 4: X + 16 = 20 Em hãy viết phép tính và kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

X = 20….16

De thi ki 1 lop 2 mon Toan nam 2019 - 2020 Co dap an

Đáp án đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

De thi ki 1 lop 2 mon Toan nam 2019 - 2020 Co dap an

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 Có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!