Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán TH Tứ Trưng 2019 - 2020

Trường tiểu học Tứ Trưng, Vĩnh Tường tổ chức thi hết học kì 1 năm học 2019 - 2020 môn Toán lớp 2 có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán TH Tứ Trưng 2019 - 2020

Câu 5: Chuông reo vào học lúc 7 giờ. Bạn An đến trường lúc 8 giờ. Vậy An đi học muộn bao nhiêu phút?

A. 10                      B. 30                       C. 40                    D. 60

Câu 6: 1 ngày có.... giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 12                      B. 24                      C. 14                     D. 15

De thi ki 1 lop 2 mon Toan TH Tu Trung 2019 - 2020

Đáp án đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán TH Tứ Trưng 2019 - 2020

De thi ki 1 lop 2 mon Toan TH Tu Trung 2019 - 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 2 môn Toán TH Tứ Trưng 2019 - 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!