Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Phong Đông (Có đáp án)

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Phong Đông có đáp án chi tiết gồm 8 câu chi tiết như sau:

Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Phong Đông

Câu 4.Trong các số : 25 ; 18 ; 210, 67  (1 điểm) M2

      a. Các số chia hết cho 5 là:………………………………………………………

      b. Các số chia hết cho 2 là:………………………………………………………

      c. Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:…………………………………

      d. Số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:………………………………..

Câu 5.   Đổi :  1 giờ 26 phút = ......phút.   (1 điểm)  M1

        a.126 phút                 b. 162 phút                      c. 86 phút               d. 68 phút 

De thi ki 1 lop 4 mon Toan 2022 - TH Phong Dong (Co dap an)

Đáp án đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Phong Đông

De thi ki 1 lop 4 mon Toan 2022 - TH Phong Dong (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán 2022 - TH Phong Đông (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247