Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán - Có đáp án năm 2022 TH Vân Thê

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 trường tiểu học Vân Thê có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 TH Vân Thê

Câu 3. Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?

   A. Thế kỷ XVII         B. Thế kỷ XVIII          C. Thế kỷ XIX        D. Thế kỷ XX              

Câu 4. Tìm số tròn chục x biết: 27 < x < 55         

          A. 30, 40, 50             B. 50, 60, 70                  C. 20, 30, 40        D. 40, 50, 60

Câu 5. Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

De thi ki 1 lop 4 mon Toan - Co dap an nam 2022 TH Van The

De thi ki 1 lop 4 mon Toan - Co dap an nam 2022 TH Van The


Đáp án Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2022 TH Vân Thê

De thi ki 1 lop 4 mon Toan - Co dap an nam 2022 TH Van The

De thi ki 1 lop 4 mon Toan - Co dap an nam 2022 TH Van The

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 4 môn Toán - Có đáp án năm 2022 TH Vân Thê

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247