Đề thi kì 1 lớp 7 môn Anh THCS Kì Bá 2018

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 trường THCS kì Bá, Thái Bình năm học 2018 - 2019 có hướng dẫn giải cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 7 môn Anh THCS Kì Bá 2018

De thi ki 1 lop 7 mon Anh THCS Ki Ba 2018

De thi ki 1 lop 7 mon Anh THCS Ki Ba 2018

Hướng dẫn giải:

Câu I: 1.A - 2.A - 3.C - 4.D - 5.D

Câu II: 

1. come - am studying

2. Don't worry - drives

3. to play

4. to buy

Câu III. 1.B - 2.D - 3.A - 4.B - 5.B - 6.D - 7.D - 8.D - 9.A - 10.D

 

Câu IV: 

1. a sửa thành an

2. expensive sửa thành more expensive

3. Where they sửa thành Where are they

4. about sửa thành for

5. student sửa thành students

Câu V: 

1. celebration

2. activity

3. more difficult

4. second

5. teenagers

Câu VI: 1. B - 2.C - 3.B - 4.B - 5.B

Câu VII: 

1. We have a ten-minute break.

2. A mobile phone is more expensive than a regular phone.

3. What a beautiful picture!

4. There are over five thousand books in the library.

Xem thêm lời giải chi tiết đề thi học kì 1 lớp 7 môn Anh tại đây

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 7 môn Anh THCS Kì Bá 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247