Đề thi kì 1 lớp 9 môn Anh 2022 - Sở GD An Giang

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 9 năm học 2022 - 2023 Sở giáo dục tỉnh An Giang gồm 34 câu trắc nghiệm.

Đề thi kì 1 lớp 9 môn Anh 2022 - Sở GD An Giang

Question 1: Lan was ill, She did not go to Dong Ho village with her friends. (SO)

Question 2: You will study harder. Your parents will be very happy. (IF)

Complete the sentence so that it has a similar meaning to the original one. (1.5 points)

Question 3: "I have to get up early to go to school." He said.

Question 4: My grandmother often told me folktales when I was a child.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi ki 1 lop 9 mon Anh 2022 - So GD An Giang

De thi ki 1 lop 9 mon Anh 2022 - So GD An Giang

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 9 môn Anh 2022 - Sở GD An Giang

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247