Đề thi kì 1 lớp 9 môn Anh 2022 - Sở GD Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2022 - 2023 môn tiếng Anh lớp 9 của Sở giáo dục Quảng Nam gồm 28 câu như sau:

Đề thi kì 1 lớp 9 môn Anh 2022 - Sở GD Quảng Nam

24. According to the passage, which of the following statements is NOT true?

A. Mary visited Lan last summer.

B. Lan and Mary had seafood for lunch and dinner.

C. They bought some fresh coconuts to drink in a small restaurant.

D. They stayed in Lan's home village for a week.

De thi ki 1 lop 9 mon Anh 2022 - So GD Quang Nam

De thi ki 1 lop 9 mon Anh 2022 - So GD Quang Nam

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 9 môn Anh 2022 - Sở GD Quảng Nam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247