Đề thi kì 1 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Dưới đây là đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 6 môn Anh Sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết năm học 2022 - 2023.

Quảng cáo

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 2023 

1. It’s so sunny today. I need to put on some ………. .

A. plasters

B. suncream

C. hat   

D. suncreams

2. Your English is ………….. than mine. I must practice more.

A. good

B. bad

C. better   

D. worse

3. It is a very dry area. There isn’t ……….. rain in summer.

A. a

B. much

C. no

D. some

De thi ki 1 mon Anh lop 6 - So GD Bac Ninh 2023

De thi ki 1 mon Anh lop 6 - So GD Bac Ninh 2023

Đáp án Đề thi kì 1 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 2023 

De thi ki 1 mon Anh lop 6 - So GD Bac Ninh 2023

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 6 - Sở GD Bắc Ninh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247