Đề thi kì 1 môn Anh lớp 7 - THCS Lai Thành 2023

Cập nhật dưới đây là đề kiểm tra kì 1 lớp 7 môn Anh năm học 2022 - 2023 trường THCS Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình có đáp án chi tiết như sau.

Quảng cáo

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 7 - THCS Lai Thành 2023

3. According to Tuan, what ingredient does banh xeo NOT have?

A. Shrimp.                        B. Pork.                             C. Bean sprouts

4. What food do they agree to choose for their breakfast?

A. Banh xeo.                     B. Mi quang.                       C. Banh xeo and mi quang.

5. Where is Tuan’s favourite restaurant?

A. In a busy street.             B. In a small town.                 C. In a narrow lane

De thi ki 1 mon Anh lop 7 - THCS Lai Thanh 2023

De thi ki 1 mon Anh lop 7 - THCS Lai Thanh 2023

De thi ki 1 mon Anh lop 7 - THCS Lai Thanh 2023

De thi ki 1 mon Anh lop 7 - THCS Lai Thanh 2023

 

Đáp án Đề thi kì 1 môn Anh lớp 7 - THCS Lai Thành 2023

De thi ki 1 mon Anh lop 7 - THCS Lai Thanh 2023

De thi ki 1 mon Anh lop 7 - THCS Lai Thanh 2023

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 7 - THCS Lai Thành 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247