Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 năm 2022 - Phòng GD Sóc Sơn

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Tiếng Anh của phòng giáo dục Sóc Sơn, Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 năm 2022 - Phòng GD Sóc Sơn

Part 6. Choose the word(s) CLOSEST in meaning to word(s) in bracket in the following question

21. With great effort, she passed the driving test at the first attempt.

22. "Cindy", which originated in North California, is a popular American folk song.

Part 7. Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the word(s) in bracket in the following question.

23. The traffic here is very dangerous for children.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi ki 1 mon Anh lop 9 nam 2022 - Phong GD Soc Son

De thi ki 1 mon Anh lop 9 nam 2022 - Phong GD Soc Son

De thi ki 1 mon Anh lop 9 nam 2022 - Phong GD Soc Son

De thi ki 1 mon Anh lop 9 nam 2022 - Phong GD Soc Son

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 năm 2022 - Phòng GD Sóc Sơn

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247