Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 năm 2023 - THCS Lai Thành

Các em tham khảo đề kiểm tra kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Anh lớp 9 trường THCS Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình đăng tải có đáp án phía dưới.

Quảng cáo

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 năm 2023 - THCS Lai Thành 

1. What is the most serious problem in Bangkok ?

A. Pollution                         B. Bad weather                             C. Traffic jams

2. How does Suzanne go to work?

A. By car                            B. By Sky train                               C. By metro

3. How long does it take Suzanne to go to work every day ?

A. Two hours                       B. Five hours                                  C. Half an hour

4. How is the traffic in the evening ?

A. better                             B. worse                                          C. the sam

De thi ki 1 mon Anh lop 9 nam 2023 - THCS Lai Thanh

De thi ki 1 mon Anh lop 9 nam 2023 - THCS Lai Thanh

Đáp án Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 năm 2023 - THCS Lai Thành 

De thi ki 1 mon Anh lop 9 nam 2023 - THCS Lai Thanh

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 năm 2023 - THCS Lai Thành

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247