Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 Phòng GD Quỳ Hợp 2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2019 - 2020 môn tiếng Anh lớp 9 của phòng GD huyện Quỳ Hợp.

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 Phòng GD Quỳ Hợp 2019

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

1.Find the word which has a different sound in the underlines part.

A. aware             B. cast               C. craft                  D. carve

2. Choose the word which has  a diferent stress pattem from the others

De thi ki 1 mon Anh lop 9 Phong GD Quy Hop 2019

De thi ki 1 mon Anh lop 9 Phong GD Quy Hop 2019

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 Phòng GD Quỳ Hợp 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247