Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2023

Dưới đây là đề kiểm tra kì 1 môn Anh lớp 9 năm học 2022 - 2023 sở GD Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Quảng cáo

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2023

1. The children in my village used to go ……….. even in winter. Now they all have shoes.

A. on foot

B. bare-footed

C. playing around

D. walk

2. ………….. that the most visited place in Hue is the Royal Citadel.

A. It reports

B. People are reported

C. It is reported   

D. It is

3. In the past, families used to be ............

A. nuclear  

B. extended

C. generation gap

D. small

De thi ki 1 mon Anh lop 9 - So GD Bac Ninh 2023

De thi ki 1 mon Anh lop 9 - So GD Bac Ninh 2023

Đáp án Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2023

De thi ki 1 mon Anh lop 9 - So GD Bac Ninh 2023

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Bắc Ninh 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247