Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Đà Nẵng 2022

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh năm học 2022 - 2023 của Sở giáo dục Đà Nẵng được cập nhật phía dưới.

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Đà Nẵng 2022

8. I invited her to join our trip to Trang An, but she refused. I wish she (can/could/ will)
join us.

9. They (used to listen/use to listen/ used to listening). to the news program through a loudspeaker

10. Mary: 1(finished/am finishing/ have finished).

11. Choose the word whose underlined part is pronounced differently reliable/delighted/confident.

De thi ki 1 mon Anh lop 9 - So GD Da Nang 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Đà Nẵng 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247