Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Lạng Sơn 2022

Dưới đây là đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh năm học 2022 - 2023 của sở giáo dục Lạng Sơn.

Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Lạng Sơn 2022

III. Khoanh tròn A, B, C hoặc D tương ứng với phần gạch chân chứa lỗi sai trong mỗi câu dưới đây. (0,8 điểm)

1. Lots of people choose (A) to buy houses (B) in the suburbs (C) but they can avoid the noise (D) and pollution in the city.

2. Preserving some (A) of our old and (B) historic buildings for (C) future generations (D) are necessary.

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh không chính xác.

De thi ki 1 mon Anh lop 9 - So GD Lang Son 2022

De thi ki 1 mon Anh lop 9 - So GD Lang Son 2022

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Anh lớp 9 - Sở GD Lạng Sơn 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247