Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi cuối kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã được Tuyensinh247.com cập nhật dưới đây.

Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Câu 1. Oxit nào sau đây phản ứng được với nước (ở điều kiện thường) tạo ra dung dịch bazơ?

A. Na2O.                                B. PbO.                                  C. FeO.                                  D. CuO.

Câu 2. Chất tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là

A. Ag.                          B. Cu.                                C. ZnO.               D. SO2.

Câu 3. Bazơ nào sau đây bị nhiệt phân hủy?

A. KOH.                                B. NaOH.                               C. Cu(OH)2.                           D. Ba(OH)2.

Câu 4. Cặp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. CuSO4, Fe(OH)3.              B. CO2, SO2.               C. KOH, CuCl2.               D. CuO, SO2.De thi ki 1 mon Hoa lop 9 nam 2019 So GD&DT Vinh Phuc

Đáp án đề thi kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh PhúcDe thi ki 1 mon Hoa lop 9 nam 2019 So GD&DT Vinh Phuc

>>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY

Theo TTHN

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2019 Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!